× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

NZOZ ZORL

Poradnia Rehabilitacyjna - Opolski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Mlodzieży "Ordim"

Informacje o komórce

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zakres świadczonych usług:

  • Rehabilitacja medyczna


Adres

77-4270775
Armii Krajowej 7
45-071 Opole

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1